TUYỂN DỤNG

Theo dõi kênh tuyển dụng của chúng tôi:

[HCM] Kỹ sư Đấu thầu hệ thống HVAC New

Hạn nộp: 13/10/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hồ Chí Minh

Công nhân / Kỹ thuật bảo hành - bảo trì cơ điện

Hạn nộp: 31/10/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hồ Chí Minh

Kỹ sư kinh tế xây dựng 1 năm kinh nghiệm trở lên

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Kỹ thuật Đấu thầu Top

Hạn nộp: 31/10/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Vật tư Công trường

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Kỹ Sư Giám Sát Cơ Điện Top

Hạn nộp: 31/10/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hồ Chí Minh

Kỹ sư ShopDrawing Top

Hạn nộp: 31/10/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

Công nhân thi công đấu nối, lắp đặt Điện/ Điện nhẹ Top

Hạn nộp: 31/10/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Kỹ sư kiểm tra/ bàn giao hệ thống Điện/HVAC ( T&C) Top

Hạn nộp: 31/10/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh