TUYỂN DỤNG

Theo dõi kênh tuyển dụng của chúng tôi:

( Hawee Cơ điện) tuyển trợ lý chuyên gia người Nhật

Hạn nộp: 30/11/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm:

Nhân viên thanh quyết toán Top

Hạn nộp: 08/12/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh

Nhân viên Kinh doanh Tủ điện 1 năm kinh nghiệm New

Hạn nộp: 30/11/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm:

Chuyên viên Kỹ thuật Đấu thầu Top

Hạn nộp: 30/11/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Hạn nộp: 14/12/2022 Công ty: Hawee Group Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Vật tư Công trường Top

Hạn nộp: 08/12/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Quảng Ninh

Chuyên viên Phát triển Dự án Bất động sản Top

Hạn nộp: 30/11/2022 Công ty: Hawee Parkland Địa điểm: Hà Nội

Kỹ Sư Giám Sát hệ Điện - Nước - HVAC Top

Hạn nộp: 30/11/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội

Kỹ sư ShopDrawing Điện - Cấp thoát nước - HVAC Top

Hạn nộp: 30/11/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh

Công nhân thi công đấu nối, lắp đặt Điện/ Điện nhẹ/HVAC/CTN Top

Hạn nộp: 08/12/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc Kiên Giang, Hải Phòng

Kỹ sư kiểm tra/ bàn giao hệ thống Điện/HVAC ( T&C) Top

Hạn nộp: 08/12/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Phú Quốc Kiên Giang, Hải Phòng

Trưởng phòng Pháp chế Bất Động sản Top New

Hạn nộp: 31/12/2022 Công ty: Hawee Parkland Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên phát triển văn hóa doanh nghiệp New

Hạn nộp: 30/11/2022 Công ty: Hawee Group Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội

Kỹ sư Thiết kế Tủ điện cơ khí Top

Hạn nộp: 30/11/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Hà Nội

Kế toán nội bộ (quản lý dự án)

Hạn nộp: 01/12/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội