TUYỂN DỤNG

Theo dõi kênh tuyển dụng của chúng tôi:

Chuyên Viên Tuyển Dụng Top

Hạn nộp: 30/06/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội

Trưởng phòng Pháp chế Bất Động sản Top

Hạn nộp: 31/05/2022 Công ty: Hawee Group Địa điểm: Hà Nội, Phú Quốc Kiên Giang

Kỹ sư BIM hệ HVAC Top

Hạn nộp: 31/05/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội

Kỹ sư Thiết kế CTN ( làm việc tại Văn phòng) Top

Hạn nộp: 31/05/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Hà Nội

Nhân viên Hành chính Lễ tân Top

Hạn nộp: 31/05/2022 Công ty: Hawee energy Địa điểm: Hà Nội

Kinh doanh Tủ điện HCM

Hạn nộp: 30/06/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Hồ Chí Minh

[Hưng Yên] Nhân viên vận hành máy xung, cắt dây

Hạn nộp: 31/05/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Hưng Yên

Chủ trì thiết kế quy hoạch

Hạn nộp: 31/05/2022 Công ty: Hawee Group Địa điểm: Hà Nội

Kinh doanh tự động hóa

Hạn nộp: 31/05/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Hà Nội