TUYỂN DỤNG

Theo dõi kênh tuyển dụng của chúng tôi:

Kỹ sư Chăn nuôi ( không cần kinh nghiệm)

Hạn nộp: 01/09/2022 Công ty: Hawee Agri Địa điểm: Hà Nội, Lạng Sơn

Kỹ sư kinh tế xây dựng 1 năm kinh nghiệm trở lên

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Kỹ thuật Đấu thầu

Hạn nộp: 01/10/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội

Kỹ sư chăn nuôi heo ( Chấp nhận ứng viên không có kinh nghiệm)

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee Agri Địa điểm: Hà Nội, Lạng Sơn

Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee Group Địa điểm: Hà Nội

Kiến trúc sư Thiết kế Cảnh quan

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee Parkland Địa điểm: Hà Nội

Chuyên viên Vật tư Công trường

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng

[Hà Nội] Kỹ sư Thiết kế Điện làm việc tại văn phòng

Hạn nộp: 01/09/2022 Công ty: Hawee Parkland Địa điểm: Hà Nội

Nhân viên Hành chính Lễ tân

Hạn nộp: 01/09/2022 Công ty: Hawee Parkland Địa điểm: Hà Nội

Nhân viên vận hành máy xung, cắt dây Top

Hạn nộp: 31/08/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Bắc Ninh

QC khuôn mẫu Top

Hạn nộp: 31/08/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Bắc Ninh

Nhân Viên Lắp Ráp Khuôn mẫu New

Hạn nộp: 31/08/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Bắc Ninh

Vận Hành Máy CNC Top

Hạn nộp: 31/08/2022 Công ty: Hawee PT Địa điểm: Bắc Ninh

Thư ký Dự án Tiếng Anh tại Hải Phòng Top

Hạn nộp: 13/08/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hải Phòng

Kỹ sư ShopDrawing Top

Hạn nộp: 31/08/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng

Công nhân thi công đấu nối, lắp đặt Điện/ Điện nhẹ

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Kỹ sư kiểm tra/ bàn giao hệ thống Điện/HVAC ( T&C)

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển văn hóa doanh nghiệp New

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee Group Địa điểm: Hồ Chí Minh

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dự án Hồ Chí Minh

Hạn nộp: 01/09/2022 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư Quy hoạch

Hạn nộp: 30/09/2022 Công ty: Hawee Parkland Địa điểm: Hà Nội