TUYỂN DỤNG

Theo dõi kênh tuyển dụng của chúng tôi:

Kỹ sư Đấu thầu cơ Điện/HVAC Top New

Hạn nộp: 31/03/2023 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hồ Chí Minh

Kỹ sư kiểm tra/ bàn giao hệ thống HVAC ( T&C) New

Hạn nộp: 31/03/2023 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

Nhân viên Kinh doanh Tủ điện Top New

Hạn nộp: 31/03/2023 Công ty: Hawee PT Địa điểm:

Kỹ Sư thiết kế Shop Điện - HVAC

Hạn nộp: 31/03/2023 Công ty: Hawee M&E Địa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh